Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Orędzie Franciszka na Wielki Post

Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem – to hasło przewodnie tegorocznego papieskiego przesłania na czas Wielkiego Postu.

Jak podkreśla papież Franciszek „w każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat przez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich”.

Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do tego, by dostrzegać nędzę trapiącą naszych braci, oraz – co najistotniejsze – starać się ją łagodzić przez konkretne działania.

Papież zauważa różnicę pomiędzy nędzą a ubóstwem, ponieważ nędza łączy w sobie nie tylko ubóstwo, lecz również brak wiary w przyszłość, poczucia solidarności, czy nadziei… Dalej Franciszek wylicza trzy rodzaje nędzy: materialną, moralną oraz duchową. Tej pierwszej, wynikającej przede wszystkim z pozbawienia podstawowych praw i dóbr musimy zaradzać przez konkretne zaangażowanie pomagające „leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości”.  Kościół widzi w ubogich oblicze Chrystusa, służąc Mu przez pomoc naszym braciom. Papież Franciszek po raz kolejny apeluje o zwrócenie naszych sumień ku dzieleniu się dobrami.

„Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu” – kontynuuje Franciszek. Podkreśla tu zwłaszcza udrękę rodzin dotkniętych przez alkoholizm, narkotyki, hazard czy pornografię. Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! Jako częstą przyczynę takiego stanu rzeczy papież wskazuje na brak pracy, brak równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia.

Zdaniem Franciszka ta postać nędzy pociąga za sobą nędzę duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego miłość. „Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala”.

Dalej papież Franciszek kontynuuje: „Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji”.

Konkludując Ojciec Święty stwierdza, iż będziemy zdolni do głoszenia nadziei wszystkim tego potrzebującym w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. „Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli”.

 Opracował G.K.; tekst Orędzia za wiara.pl

Proces ws. cudu za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego

Jak donosi francuski dziennik katolicki „La Croix”, w podparyskiej diecezji badany jest obecnie cud za wstawiennictwem polskiego błogosławionego, księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984).

Jeśli badany przypadek uzdrowienia zostanie uznany za niewytłumaczalny naukowo, nadprzyrodzony i trwały, to otwarta zostanie droga ks. Jerzego do kanonizacji. Specjalną komisję do zbadania autentyczności cudu powołał biskup Créteil, Michel Santier.

Wspomniany przypadek będący przedmiotem badań komisji dotyczy 56-letniego mężczyzny.We wrześniu 2012 roku do szpitala w Créteil został wezwany ksiądz, aby udzielić mu sakramentu chorych w związku z ostatnim stadium bardzo ciężkiej choroby (rzadka
postać raka krwi).

Ksiądz w modlitwie polecił pacjenta opiece błogosławionemu polskiemu męczennikowi, księdzu Jerzemu Popiełuszce, którego urodziny przypadały 14. września. Wkrótce potem mężczyzna wybudził się ze śpiączki i zapytał, co się z nim dzieje. W kilka dni później lekarze stwierdzili jego całkowite wyzdrowienie.

Opracował G.K. za wiara.pl, fot. CC

Radość Ewangelii

„Evangelii gaudium”, czyli Radość Ewangelii - to tytuł pierwszej adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka. Ojciec Święty ogłosi ją w niedzielę 24 listopada na zakończenie Roku Wiary.

W dniach od 7. do 28. października 2012 roku odbyło się w Watykanie zgromadzenie Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji, i właśnie jego owocem jest zapowiedziana adhortacja.

Oficjalna jej prezentacja odbędzie się 26 listopada w Watykanie
.

Opracował G.K. za wiara.pl

Kanonizacja dwóch papieży

Ogłoszono datę ogłoszenia świętym naszego papieża Polaka, bł. Jana Pawła II. W specjalnym komunikacie papież Franciszek poinformował, że uroczystość ta odbędzie się w Watykanie 27. kwietnia przyszłego roku. Papież ogłosił powyższą informację podczas trwającego konsystorza (zebrania kardynałów), w dniu 30. września. Z Polski uczestniczyli w nim prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski i przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich kardynał Stanisław Ryłko.

Kanonizacja Jana Pawła II będzie absolutnie wyjątkowa, gdyż będzie połączona z kanonizacją drugiego papieża, Jana XXIII.

Już podczas konferencji prasowej w drodze powrotnej ze Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro do Rzymu Franciszek uznał za najbardziej prawdopodobną datę kanonizacji Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r.

Jan XXIII był wielkim papieżem, który zwołał II Sobór Watykański. W sposób naturalny łączy się więc z osobą Jana Pawła II, który w obradach soborowych odegrał istotną rolę. Wcielał również posoborowe zmiany w późniejszym kierowaniu Kościołem. Warto zauważyć również, że to właśnie papież-Polak dokonał beatyfikacji Jana XXIII. Co więcej, miała ona miejsce razem z beatyfikacją innego papieża -
Piusa IX, w dniu 3. września 2000 roku.

Już 5 lipca br. za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Zdarzył się on 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji papieża Polaka na Kostaryce. Młoda kobieta, która cierpiała na tętniaka mózgu, modliła się o wstawiennictwo Jana Pawła II i włączyła się za pośrednictwem telewizji w modlitwę całego Kościoła. Następnego dnia poczuła, że zanikły symptomy choroby. Wewnętrzny głos powiedział jej: "Wstań, nie lękaj się, weź swe życie na nowo".

W przypadku Jana XXIII papież uczynił wyjątek i wyraził zgodę na kanonizację bez wymaganego cudu uzdrowienia za jego wstawiennictwem. Uznał cud wybrany do beatyfikacji w 2000 roku.

 Opracował G.K. za wiara.pl, fot. CC

Papież pisze list do niewierzących

Papież Franciszek napisał bezprecedensowy artykuł do jednej z włoskich gazet. Lewicowy dziennik "La Repubblica" opublikował go w środę, 11. września. List adresowany jest do założyciela gazety Eugenio Scalfariego. Jako zadeklarowany niewierzący zadał on papieżowi pytania dotyczące opublikowanej w lipcu encykliki "Lumen fidei" ("Światło wiary"). Stąd odpowiedź papieża traktowana jest jako list do wszsystkich poszukujących prawdy.

"Prawda, będąc ostatecznie jednym z miłością, wymaga pokory i otwartości, by jej poszukiwać, przyjmować ją i wyrażać"- napisał Franciszek.

Wyraził swe przekonanie, iż nadszedł czas na rozpoczęcie otwartego i wolnego od uprzedzeń dialogu na temat wiary. Zaznaczył również, że osoba niewierząca grzeszy wtedy, gdy nie słucha swego sumienia.

Franciszek zwrócił uwagę na paradoks częstego przedstawiania wiary chrześcijańskiej, której symbolem jest światło, jako "mroki przesądów" sprzeczne ze światłem rozumu.

"W ten sposób między Kościołem i kulturą o chrześcijańskiej inspiracji z jednej strony, a kulturą nowoczesną o oświeceniowym rodowodzie z drugiej doszło do braku możliwości porozumienia" - przypomniał.

"Wiara dla mnie narodziła się ze spotkania z Jezusem, spotkania osobistego, które dotknęło mego serca i nadało nowy kierunek i sens mojemu życiu" - zauważył. Papież zaznaczył, że takie spotkanie było możliwe dzięki wspólnocie wiary.

Jak dalej szczerze przyznaje "bez Kościoła, proszę mi wierzyć, nie mógłbym   spotkać Jezusa".

"Do społeczeństwa obywatelskiego i polityki należy zaś trudne zadanie wyrażania i ucieleśniania, w duchu sprawiedliwości i solidarności, prawa i pokoju, coraz bardziej ludzkiego życia" - podkreśla Franciszek.

"Dla tego, kto żyje wiarą chrześcijańską, nie oznacza to ucieczki od świata ani poszukiwania jakiejkolwiek hegemonii, ale służbę człowiekowi, każdemu z osobna i wszystkim ludziom" - zauważa w kolejnej ze swych myśli papież Franciszek.

Ojciec Święty dodaje, że Bóg nie jest ideą, czy owocem myślenia człowieka. "Również kiedy kończy się jego życie na Ziemi, człowiek nie przestanie istnieć".

"Kościół, proszę mi wierzyć, mimo całej swej powolności, niewierności, błędów i grzechów, jakie mogli popełnić i jakie popełnić jeszcze mogą ci, którzy go tworzą, nie ma innego sensu i celu od tego, by żyć i głosić świadectwo Chrystusa" - kończy papież na łamach włoskiego dziennika.

Opracował G.K. za wiara.pl, fot. CC


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1334974

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.