Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Orędzie Franciszka na Wielki Post

Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem – to hasło przewodnie tegorocznego papieskiego przesłania na czas Wielkiego Postu.

Jak podkreśla papież Franciszek „w każdym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat przez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich”.

Jako chrześcijanie powołani jesteśmy do tego, by dostrzegać nędzę trapiącą naszych braci, oraz – co najistotniejsze – starać się ją łagodzić przez konkretne działania.

Papież zauważa różnicę pomiędzy nędzą a ubóstwem, ponieważ nędza łączy w sobie nie tylko ubóstwo, lecz również brak wiary w przyszłość, poczucia solidarności, czy nadziei… Dalej Franciszek wylicza trzy rodzaje nędzy: materialną, moralną oraz duchową. Tej pierwszej, wynikającej przede wszystkim z pozbawienia podstawowych praw i dóbr musimy zaradzać przez konkretne zaangażowanie pomagające „leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości”.  Kościół widzi w ubogich oblicze Chrystusa, służąc Mu przez pomoc naszym braciom. Papież Franciszek po raz kolejny apeluje o zwrócenie naszych sumień ku dzieleniu się dobrami.

„Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu” – kontynuuje Franciszek. Podkreśla tu zwłaszcza udrękę rodzin dotkniętych przez alkoholizm, narkotyki, hazard czy pornografię. Iluż ludzi zagubiło sens życia, pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, utraciło nadzieję! Jako częstą przyczynę takiego stanu rzeczy papież wskazuje na brak pracy, brak równości w zakresie prawa do wykształcenia i do ochrony zdrowia.

Zdaniem Franciszka ta postać nędzy pociąga za sobą nędzę duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego miłość. „Jeśli sądzimy, że nie potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg prawdziwie zbawia i wyzwala”.

Dalej papież Franciszek kontynuuje: „Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości, jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się skarbem, który został nam powierzony, aby pocieszać strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać nowe drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji”.

Konkludując Ojciec Święty stwierdza, iż będziemy zdolni do głoszenia nadziei wszystkim tego potrzebującym w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. „Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli”.

 Opracował G.K.; tekst Orędzia za wiara.pl

    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1330185

Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.