Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Synod Biskupów

W niedzielę, 5. października Ojciec Święty Franciszek zainaugurował uroczyście w bazylice watykańskiej III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów. Jego temat przewodni to „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

W Synodzie wezmą udział przewodniczący episkopatów, zwierzchnicy Kościołów Wschodnich, szefowie rzymskich dykasterii, kilkunastu uczestników wyznaczonych przez papieża, trzech przedstawicieli zakonników, kilkunastu przedstawicieli niekatolików, 30 obserwatorów, w tym kilka małżeństw - ogółem 253 osoby.

Polscy reprezentanci to przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz pracujący w Kurii Rzymskiej kard. Zenon Grocholewski, kard. Stanisław Ryłko i abp Zygmunt Zimowski. Oprócz tych hierarchów obecni również będą pochodzący z Polski abp Mieczysław Mokrzycki pracujący na Ukrainie, abp Zbigniew Stankiewicz z Łotwy, abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi i abp Tomasz Peta z Kazachstanu.

Ojców synodalnych, czyli pełnoprawnych uczestników zgromadzenia, będzie 191, w tym 162 z urzędu, 3 z wyboru i 26 z nominacji papieskiej. Oprócz nich będzie także 16 ekspertów, 38 audytorów i 8 delegatów innych Kościołów.

W obradach najważniejsze znaczenie będzie miał raport wstępny przygotowany przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentu roboczego. Po pierwszym tygodniu zostanie on przeredagowany z uwzględnieniem wystąpień uczestników synodu. Drugi tydzień będzie przeznaczony na dyskusje w grupach językowych. Poprawiony w ten sposób dokument będzie punktem wyjścia dla obrad kolejnego Synodu, tym razem już zwyczajnego, który zbierze się w dniach 4-25 października przyszłego roku i podejmie decyzje w sprawie duszpasterstwa rodzin. Jego temat będzie brzmiał "Jezus Chrystus objawia tajemnicę i powołanie rodziny". Będzie ono stanowiło trzeci etap procesu refleksji o rodzinie po konsystorzu w lutym b.r., i również tegorocznym synodzie nadzwyczajnym.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów zaznaczył, że Kościół poczuwa się do obowiązku towarzyszenia parom żyjącym w związkach nieformalnych, ufając, że może im dopomóc w podjęciu odpowiedzialności takiej, jak zawarcie małżeństwa. Mówiąc o sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach kard. Baldisseri wskazał na potrzebę uproszczenia i usprawnienia procedur sądowych stwierdzania nieważności małżeństwa. W odniesieniu do ludzi niewierzących lub niepraktykujących proszących o sakrament małżeństwa wskazano na konieczność lepszego przygotowania podczas kursów a także towarzyszenia małżonkom po ślubie. Nie pominięto problemów związków osób tej samej płci, dostrzegając potrzebę otoczenia ich troską duszpasterską, a zwłaszcza dzieci, które żyją w takim kontekście.

Opracował G.K. za: ekai.pl

Beatyfikacja Pawła VI

Papież Franciszek podpisał dekret o beatyfikacji sługi Bożego papieża Pawła VI. Równocześnie ogłosił, że odbędzie się ona 19. października tego roku, czyli w dniu zakończenia obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

Członkowie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznali autentyczność cudu za przyczyną Pawła VI. Miał on miejsce w Stanach Zjednoczonych w roku 2001 i dotyczy niewytłumaczalnego naukowo uleczenia dziecka jeszcze w łonie matki. W okresie rozwoju płodowego lekarze stwierdzili u niego poważne problemy i sugerowali aborcję. Jednakże kobieta chciała urodzić dziecko i prosiła o wstawiennictwo Pawła VI, autora encykliki „Humanae vitae” mówiącej o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Dziecko urodziło się bez problemów.

Paweł VI – Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini urodził się 26 września 1897 r. w lombardzkim miasteczku Concesio koło Brescii. Jego ojciec Giorgio był parlamentarzystą i dziennikarzem, propagował społeczną naukę Kościoła, działał we Włoskiej Akcji Katolickiej. Święcenia kapłańskie G. B. Montini przyjął 28 maja 1920 roku w Brescii, po czym kontynuował naukę i studia w Mediolanie i Rzymie, m.in. w Papieskiej Akademii Kościelnej.

W maju 1923 rozpoczął pracę w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie jako sekretarz nuncjusza abp. Lorenzo Lauriego. W Polsce spędził niespełna pół roku, poznawał kraj (był m.in. na Jasnej Górze) i uczył się języka.

W latach II wojny światowej był odpowiedzialny za pomoc i opiekę nad uchodźcami. Po wojnie Pius XII chciał na konsystorzu w styczniu 1953 roku mianować prałata Montiniego kardynałem, ale ten nie przyjął wyróżnienia. Papież powołał go więc 1. listopada 1954 na arcybiskupa Mediolanu. W ciągu ponad ośmiu lat posługi odnowił życie duchowe archidiecezji, ogłosił liczne listy i orędzia duszpasterskie, odwiedzał zakłady pracy i przyczynił się do powrotu do Kościoła wielu zeświecczonych środowisk robotniczych i intelektualnych, wspierał rozwój prasy katolickiej.

Następca Piusa XII – bł. Jan XXIII już na pierwszym swym konsystorzu 15 grudnia 1958 mianował 61-letniego wówczas arcybiskupa Mediolanu kardynałem. A gdy ku zaskoczeniu wszystkich papież Roncalli ogłosił 25 stycznia 1959 r. decyzję o zwołaniu Soboru Watykańskiego II, nowy kardynał znalazł się w Głównej Komisji Przygotowawczej i w Komisji Techniczno-Organizacyjnej przyszłego Soboru.

Po śmierci Jana XXIII kard. Montini już po dwóch dniach konklawe, 21 czerwca 1963 r. został jego następcą, przyjmując imię Pawła VI. Wielką zasługą Pawła VI było takie pokierowanie kontynuacją Soboru, iż stworzono warunki pełnej wolności wypowiedzi jego uczestników, przeprowadzono głębokie reformy w Kościele, zachowując nienaruszony depozyt wiary Chrystusowej.

To Paweł VI zarządził, aby wszyscy biskupi po osiągnięciu 75. roku życia składali dymisję na ręce papieża, a w 1970 r. wydał rozporządzenie, że kardynałowie po skończeniu 80 lat nie będą mogli uczestniczyć w konklawe ani pełnić stanowisk w Kurii Rzymskiej. W 1973 r. ustalił, że kardynałów, mogących wybierać nowego Biskupa Rzymu, nie może być więcej niż 120.

Wielką nowością pontyfikatu Pawła VI były jego pielgrzymki, zwłaszcza zagraniczne. Wprawdzie już niektórzy jego poprzednicy jeździli do Bizancjum, po Państwie Kościelnym, Półwyspie Apenińskim lub do Francji, ale dopiero papież Montini wyjechał dalej i w latach 1964-1970 odbył łącznie 9 podróży do prawie 20 państw.

Paweł VI jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhortacji, ok. 40 różnych listów, 11 listów apostolskich. Ogłosił 61 błogosławionych i 84 świętych i w 1970 przyznał – po raz pierwszy w dziejach – dwóm kobietom tytuły doktorów Kościoła (święte: Teresa z Avili i Katarzyna ze Sieny). Na sześciu konsystorzach mianował łącznie 143 kardynałów.

Zawsze pamiętał o Polsce. Gdy w 1966 r. trwały obchody milenijne, kilkakrotnie wyrażał chęć odwiedzin naszego kraju, choćby na jeden dzień, aby na Boże Narodzenie odprawić milenijną Mszę św. na Jasnej Górze. Ale ówczesne władze stanowczo się temu sprzeciwiły.

Paweł VI powierzał Polakom ważne zadania w Kościele. Bp Władysław Rubin był pierwszym sekretarzem generalnym nowo utworzonego Synodu Biskupów, bp Andrzej Deskur stanął w 1973 r. na czele Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, a kard. Karol Wojtyła głosił w 1976 r. rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej.

To właśnie Paweł VI beatyfikował w 1971 r. o. Maksymiliana Kolbego, a w 1975 r. s. Marię Teresę Ledóchowską.

Paweł VI zmarł w niedzielę 6 sierpnia 1978 r., w święto Przemienienia Pańskiego, w Castel Gandolfo, w wieku 81 lat.

Proces beatyfikacyjny Pawła VI otworzył 11 maja 1993 Jan Paweł II. Jego faza diecezjalna zakończyła się 18 marca 1999, a 20 grudnia 2012 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót swego poprzednika.

Opracował G.K. za: ekai.pl

Nowy Prymas Polski

Biskup Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. 49-letni biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej zastąpi na tym urzędzie abp. Józefa Kowalczyka, którego rezygnację z posługi przyjął papież.

Abp Wojciech Polak jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących a także m.in. członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i przewodniczącym Zespołu KEP
ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

Biskup Polak pochodzi z Inowrocławia. Studia Filozoficzno - teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył w 1988 roku uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13. maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa.

Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Po powrocie w 1995 roku do Polski ks. Polak rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Od 1. sierpnia 1999 pełnił w tamtejszym Seminarium funkcję rektora.

Święcenia biskupie przyjął 4. maja 2003 w katedrze gnieźnieńskiej. Udzielił mu ich Henryk Muszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa Dominum confiteri Iesum, czyli Wyznawać Jezusa jako Pana.

W 2009 r. bp Polak jako jeden z dwóch biskupów pomocniczych został wybrany członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

15. października 2011 został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Opracował G.K. za: wiara.pl

Floribeth Mora Diaz w Polsce

Kostarykańska prawniczka cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II rozpoczęła swą pielgrzymkę po Polsce, która potrwa aż do 17. czerwca. Przybyła do nas wraz ze swoją rodziną, by podążać śladami świętego papieża-Polaka, lecz również aby świadczyć o swym cudownym uzdrowieniu za jego wstawiennictwem oraz o sile wiary we wszechmoc Bożą. Planuje uczynić to na licznych spotkaniach ze wszystkimi zainteresowanymi. Floribeth przybyła do naszej ojczyzny na zaproszenie Księży Werbistów.

Kostarykańska uzdrowiona przybyła do naszego kraju wraz z rodziną. Na zaplanowanej trasie jej półtoramiesięcznej podróży znajdują się tak oczywiste miejsca jak dom Jana Pawła II w Wadowicach, Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Jasna Góra, Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem czy Warszawa. Będzie jednak gościem zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Floribeth Mora Diaz odwiedzi prawie 40 polskich miast i miasteczek.
Najbliższym nas miejscem, które odwiedzi cudownie uzdrowiona będzie Stalowa Wola. Floribeth Mora Diaz przybędzie tam do parafii bł. Jana Pawła II w niedzielę 11. maja, gdzie weźmie udział we Mszy św., a następnie o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie w auli. Tego samego dnia pani Diaz odwiedzi Zamość, gdzie o godzinie 18:00 weźmie udział we Mszy swiętej w parafii katedralnej. W dniu 29.05. zaś uzdrowiona za wstawiennictwem naszego papieża przybędzie do Mielca, do parafii Ducha Świętego (Msza św. o godzinie 18:00).

W kwietniu 2011 roku lekarze poinformowali rodzinę Floribeth, że pozostał jej miesiąc życia i dalsza terapia nie ma sensu. Wówczas Kostarykanka poprosiła męża i rodzinę, by zaczęli się modlić. Od Wielkiej Soboty mąż Edwin oraz reszta rodziny codziennie odmawiali różaniec przed dużym zdjęciem Jana Pawła II prosząc o jej uzdrowienie.

 Wkrótce potem Floribeth wróciła do domu. Była już wówczas sparaliżowana. 1 maja 2011 obejrzała telewizyjną transmisję z beatyfikacji Jana Pawła II. Niedługo potem zasnęła, a gdy się obudziła, usłyszała głos: „Podnieś się. Nie lękaj się!”. Ujrzała też ręce wysuwające się do niej z wiszącego na ścianie obrazu Jana Pawła II. Odpowiedziała: „Tak, Panie”. Stwierdziła natychmiast, że czuje się znacznie lepiej, a ból głowy już jej tak nie dokucza. Mogła nawet o własnych siłach wstać z łóżka.

Wkrótce Floribeth poddała się ponownym badaniom rezonansem magnetycznym. Po przejrzeniu wyników jeden z lekarzy długo nie mógł wydusić z siebie słowa. Wykazywały one całkowite wyleczenie z nowotworu. „Powiem panu, coś jest nie tak. Ja wiem, że zostałam wyleczona za wstawiennictwem Jana Pawła II” – powiedziała Floribeth Diaz. Do całkowitego zdrowia Kostarykanka wróciła po siedmiu miesiącach, w listopadzie 2011, gdy poddano ją ostatnim badaniom.

O swoim uzdrowieniu Floribeth zaczęła oficjalnie mówić w lutym 2012 r. 5 lipca 2013 ukazał się dekret papieża Franciszka w sprawie uznania tego cudu.

 Opracował G.K. za: werbisci.pl, idziemy.com.pl

Przekazanie krzyża ŚDM Polsce

W Niedzielę Palmową, podczas uroczystości na placu św. Piotra w Rzymie, młodzież brazylijska przekaże młodzieży polskiej krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani - symbole ŚDM.

Delegacja polska liczyć będzie niemal sto osób; w jej skład wejdzie między innymi prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.

W dniach poprzedzających uroczyste przekazanie symboli Spotkań Młodych, delegacja polska spotykać się będzie z młodzieżą z całego świata. Celem tych spotkań będzie wymiana doświadczeń, przybliżanie polskiej kultury wszystkim pragnącym przyjechać na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku oraz zaproszenie do nas, w tym również do Diecezji Sandomierskiej.

Już następnego dnia po watykańskiej uroczystości rozpocznie się peregrynacja krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej po całym kraju. Rozpocznie Archidiecezja Poznańska.

Opracował G.K. za: wiara.pl, ksm.sandomierz.opoka.org.pl


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1334872

Odwiedza nas 329 gości oraz 0 użytkowników.