Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Szczególnym darem, jaki Pan Bóg daje człowiekowi, jest powołanie kapłańskie. Kapłan pełni posługę w kręgu Bożej miłości płynącej ze zjednoczenia z Chrystusem w czasie celebracji Mszy Świętej, w której obecny Jezus udziela daru życia wiecznego każdemu, kto przyjmuje Jego Ciało. Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za kapłanów, którzy ukazują nam drogę do świętości i uczą dostrzegać oczami wiary sens naszego powołania.

Przy naszej kolegiacie św. Michała Archanioła powstało w grudniu 1997 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, którego celem jest:

1. Kierowanie się w życiu nauką Kościoła.

2. Modlitwa za kapłanów i siostry zakonne posługujące w naszej wspólnocie.

3. Modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. Modlitwa za ks. rektora, profesorów, ojców duchownych, kleryków Wyższego Seminarium         Duchownego w Sandomierzu.

5. Wsparcie Seminarium darami serca.

6. Uczestnictwo w uroczystościach w Seminarium w Sandomierzu takich jak:

- inauguracja roku akademickiego

- przyjęcie stroju duchownego przez kleryków III roku (obłóczyny)

- święcenia diakonatu i kapłańskie

- spotkanie opłatkowe i wieczory cecyliańskie

- konferencje programowo – naukowe

- Dzień Otwartej Furty.

Wspólna modlitwa Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego i Legionu Maryi miała miejsce w pierwszy czwartek - 02 marca. Adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, prosiliśmy o obfite błogosławieństwo i niewyczerpane zdroje miłosierdzia dla naszych kapłanów i całego duchowieństwa. Modliliśmy się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz z racji pierwszego czwartku po Popielcu odmówiliśmy modlitwę przebłagalną o nawrócenie grzeszników. Na koniec adoracji odmówiliśmy dziesiątek różańca, tajemnicę ustanowienia Eucharystii. Diakon Bartłomiej Wilk, odbywający praktykę duszpasterską w naszej kolegiacie, pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Mszę Świętą odprawił ks. Tomasz Flis. Czynnie uczestniczyła w niej młodzież z Centrum Doskonalenia Zawodowego zgromadzona na rekolekcjach wielkopostnych; jej przedstawiciele odczytali Słowo Boże i modlitwę wiernych.           

Po Mszy Świętej ks. Tomasz zaprosił członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół WSD do sali Michael, gdzie diakon Bartłomiej opowiedział zebranym, jak wyglądała jego droga do kapłaństwa i podjęcia dojrzałej decyzji służenia Bogu i ludziom. Ks. proboszcz Jan Sarwa podzielił się osobistą refleksją na temat powołania kapłańskiego, podkreślając rolę rodziców w wyborze drogi życiowej własnych dzieci. Następnie odmówiono modlitwę o powołania kapłańskie, którą poprowadziła Małgorzata Karczewska. Błogosławieństwem księdza Jana zakończono spotkanie.

Następne spotkanie formacyjne odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. Rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu, o godz. 11.00 będzie Msza Święta, a po niej spotkanie w sali Michael, na które serdecznie zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.

Janina Walewska


    


Odsłon artykułów:
1017023

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.


Ostatnie artykuły: