Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

S. Boża Rozalia Celakówna w swoich wizjach mówi przede wszystkim o Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, wielokrotnie nawiązując oczywiście do królowania Chrystusa, ale w następującej kolejności: przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy dojść do pełnego uznania, z wiarą, Jezusa za Króla i Jego panowania. Potwierdzeniem, że chodzi jej o Intronizację Najświętszego Serca, są słowa napisane do spowiednika ks. Dobrzyckiego w liście z 15 marca w formie prośby, by generał paulinów napisał list do prymasa Hlonda w sprawie intronizacji ku chwale i uwielbieniu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nacisk kładziony na wspólnotowy akt intronizacji ma swoje uzasadnienie w tym, że wiara i życie chrześcijańskie mają istotny wymiar wspólnotowy.

            Królestwo Pana Jezusa jest czymś zupełnie innym od królestw ziemskich, dotyczy wszystkich narodów, wszystkich miejsc i czasów, ono już istnieje w Kościele, choć nie do końca wypełnione, dlatego w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją „Przyjdź Królestwo Twoje”. Z Nowego Testamentu wynika jednoznacznie, że królowanie Chrystusa uznaje się przez wiarę, złączoną nierozdzielnie z nawróceniem, oraz przez życie miłością, która stanowi ośrodek rozwoju Królestwa Bożego w świecie. Bóg jest miłością – ta odwieczna prawda nie musi się bronić ani używać przemocy, jest pokorna i cicha, a każdy, kto ją odrzuca, karze sam siebie, skazując się na życie poza miłością i bezsens, które są istotą piekła.

            Chrystus powinien panować, ale On chce panować poprzez miłość. Najlepiej to ukazują słowa Pana Jezusa do Rozalii Celakówny: Małgorzata Maria dała poznać światu moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modłę mojego Serca.

Małgorzata Karczewska


    


Odsłon artykułów:
1017064

Odwiedza nas 396 gości oraz 0 użytkowników.


Ostatnie artykuły: