Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

30 kwietnia w ramach comiesięcznych spotkań w "Szkole Wiary" wykład zatytułowany "Chrzest Polski i początki Kościoła katolickiego na Ziemiach Polskich" wygłosił ks. dr Piotr Tylec.

Prelegent przedstawił plemiona słowiańskie na ziemiach polskich IX-X w. oraz ich przedchrześcijańskie wierzenia. Ludność wyzwała politelizm, który miał charakter henoistyczny – oprócz bogów lokalnych przypisanych do danego plemienia, uznawano jednego boga naczelnego – Swarożyca. Plemiona posiadały też swoje święte miejsca – Łysiec, Ślęża, Odry, Węsiory. Pozostałością jest tradycja „sobótek” czy wianków w wigilię św. Jana.

Fakt misji chrześcijańskich przed oficjalnym łacińskim przyjęciem chrztu w 966 r. jest faktem niepodważalnym! Związane są one z tzw. chrześcijaństwem metodiańskim – pochodzi ono z Moraw, które ewangelizowali św. Cyryl i Metody.

W końcu ks. Piotr przedstawił postać Mieszka I, przyczynę decyzji przyjęcia Chrztu Świętego oraz jego opis, a także rozwój Kościoła katolickiego na Ziemiach Polskich do końca X w. Po zakończonym wykładzie odbyła się dyskusja.


 

4 kwietnia 2016 roku w budynku WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim miała miejsce konferencja naukowa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski zatytułowana „Narodziny Państwa Piastów” zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Historycy są zgodni, że wydarzenie Chrztu radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa i Kościoła.

Patronatem honorowym powyższe wydarzenie objęli: ks. prałat Jan Sarwa – Dziekan Dekanatu Ostroweckiego; Jarosław Górczyński – Prezydent Miasta oraz Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki.

Uczestnicy wysłuchali wykładów: „Religijny, społeczny i polityczny kontekst Chrztu Polski” - ks. prof. Jana Śledzianowskiego; „Obraz Mieszka I i jego państwa w świetle przekazów epoki" – dr Sylwii Konarskiej-Zimnickiej (UJK Kielce) oraz „Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku” – dr Anity Młynarczyk-Tomczyk (UJK Kielce).

Po przerwie odbyły się trzy panele dyskusyjne prowadzone przez: ks. dr Rafała Kułagę – duszpasterza akademickiego (Teologia i filozofia średniowiecza); mgr Sławomira Miszczuka – Dyrektora II LO im. J. Chreptowicza (Żony Mieszka I i ich rola w chrystianizacji) oraz mgr Waldemara Broćka – Kustosza Muzeum Historyczno-Archeologicznego (Orzeł Biały – Godło Piastów).

Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też swoją władzę. Do Polski zaczęli przybywać duchowni. Powszechna wśród nich znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty międzynarodowe. Duchowni znali również tajniki uprawy roli, uczyli melioracji podmokłych terenów, stosowali nowe narzędzia, których wykorzystanie przyczyniało się do rozwoju gospodarki rolnej. Trzeba pamiętać, że chrzest Polski nie był aktem jednorazowym. Pogańskie dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan trzeba było ewangelizować, uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Powstawały wspaniałe budowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy katedrach, parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące kandydatów do stanu duchownego, ale nie tylko. 

Klasztory i kościoły były też ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Literatura i sztuka kształtowały się głównie pod wpływem i dla celów Kościoła. Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa.

Obchody  jubileuszu 1050. lecia chrztu Polski pokazują nam, ile z tego wielkiego, historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów.


 


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1488960

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.