Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Od 70 lat z parafią św. Michała w Ostrowcu Św. związane są siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Założycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest Święty Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895). Zgromadzenie powstało w 1857 r. w Petersburgu. Celem Zgromadzenia było: opieka na dziećmi, zwłaszcza sierotami, opieka nad chorymi i staruszkami. W 1862 r. papież Pius IX mianował ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego arcybiskupem metropolitą warszawskim. Niedługo jednak kierował powierzona mu owczarnią. Już po 16 miesiącach został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji. Zesłano go dlatego, że miał odwagę bronić praw Kościoła i Ojczyzny, sprzeciwiać się woli cara. Po 20 latach został zwolniony bez prawa powrotu na teren zaboru rosyjskiego. Zamieszkał więc na terenie Galicji, w Dźwiniaczce. Zmarł w 1895 r. Ciało jego sprowadzono do Warszawy dopiero, gdy Polska odzyskała wolność. Zostało pochowane w podziemiach archikatedry warszawskiej. W dniu 11. października 2009 roku Arcybiskup Feliński został ogłoszony świętym.

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi realizuje swój charyzmat w służbie Kościołowi. Siostry składają śluby zakonne oddając swoje życie Panu. Na wzór Maryi wielbią Pana Boga modlitwą i podejmują różnorodną działalność apostolską w duchu ewangelicznej miłości, franciszkańskiej radości, prostoty i pokory. Wychowują i nauczają dzieci i młodzież w przedszkolach, domach dziecka oraz poprzez katechizację w szkołach. Jako pielęgniarki służą chorym w szpitalach i domach starców. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym w charakterze organistek, zakrystianek, opiekunek chorych i pracują w instytucjach kościelnych. Zgromadzenie Rodziny Maryi obecni liczy 149 domów zakonnych i prawie 1.300 sióstr. Obejmuje trzy prowincje w Polsce i dwie prowincje w Brazylii (około 400 sióstr), oraz na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Kazachstanie i w Rzymie.

Do parafii św. Michała w Ostrowcu Św. sprowadził Siostry Zgromadzenia Rodziny Maryi ks. Proboszcz Wacław Wodecki. Powierzono im opiekę nad sierotami, które mieszkały w domu przy ul. Słowackiego i którymi dotychczas opiekowało się Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności. Pracę w Ostrowcu siostry rozpoczęły w roku 1927 biorąc pod swoją opiekę 23 sieroty. Najtrudniejszym okresem ich pracy był czas niemieckiej okupacji, kiedy to było aż 55 dzieci, a nie było funduszów na ich utrzymanie. To co siostry otrzymywały z Zarządu Miejskiego nie wystarczało. Siostry były wspierane przez różnych dobroczyńców, często zupełnie anonimowych. Wielkie zasługi w tym względzie miał ks. Prefekt Jan Rutkowski, późniejszy proboszcz w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu, który wyszukiwał różnych dobrodziejów.

Siostry również obsługiwały kościół parafialny. Pracowały także w miejskim szpitalu. W 1989 r. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1 Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (taką obecnie ma nazwę) został przeniesiony do Denkowa przy ul. Szkolnej, gdzie przebywa 50 dziewcząt, które wymagają specjalnej troski. Drugi taki Ośrodek dla chłopców, prowadzony także przez Siostry Rodziny Maryi, jest przy ul. Grabowieckiej.


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1632873

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.