Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SAKRAMENT CHRZTU

1. Na kilka tygodni, najlepiej miesiąc przed Chrztem – ustalić termin:

- W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ – w I i III niedzielę miesiąca o godz. 13:00;

- POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ – w inne dni, w które zostały już przyjęte intencje za Zmarłych.

Należy przedstawić:

- jeśli chrzest jest spoza parafii – zgodę Proboszcza własnej parafii;

- Akt USC urodzenia dziecka;

       - Zaświadczenia ks. Proboszczów dla rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni wybierają zaświadczenie z parafii AKTUALNEGO ZAMIESZKANIA! Ważne jest miejsce ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania, Chrztu, Bierzmowania czy pochodzenia. To samo tyczy się osób mieszkających za granicą – należą do tej parafii, na terenie której mieszkają przynajmniej pół roku i tam wybierają te zaświadczenia

Wybrać Rodziców chrzestnych. Osoby: bez Bierzmowania, niewierzące, innej wiary, niepraktykujące, żyjące w związkach cywilnych lub innych niesakramentalnych, prowadzący gorszący tryb życia NIE MOGĄ BYĆ Rodzicami chrzestnymi!!!

2. Przed Chrztem Rodzice (jeśli nie mają przeszkody) i Chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Spowiedzi.

3. Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych w piątki przed I oraz III niedzielą miesiąca o godz. 19:00 w sali Michael.

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych klas trzecich oraz ich rodziców odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17:00 w Sali „Michael”.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w naszej parafii dnia 8 maja 2022r. - o godzinie 10:30 i 12:00

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie trwa na lekcjach religii w szkole, spotkania formacyjne dla poszczególnych roczników ( I - klasa VI; II - klasa VII; III - klasa III gim. i VIII szkoły podstawowej) w parafii odbywają się co miesiąc w uzgodnieniu z księdzem opiekunem. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 18.00, po której następuje część formacyjna w Sali Michael. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania powinna odprawiać I piątki miesiąca.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Spowiedź sprawowana jest podczas każdej Mszy św., adoracji od godz. 10:00 do 10:45, spowiedź w I piątek od godz. 17:00.

SAKRAMENT CHORYCH

Do chorych udajemy się na każde wezwanie, jak również podczas rekolekcji adwentowych, rekolekcji wielkopostnych, 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w październiku w Tygodniu Miłosierdzia. Adresy chorych należy zgłosić w kancelarii lub w zakrystii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Jak najwcześniej ustalić planowany dzień i godzinę Mszy Świętej ślubnej.

2. Uczestniczyć w Katechezach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w Poradni małżeńskiej.

3. Jeśli to ma być ślub konkordatowy (zawierany w kościele i mający jednocześnie skutki cywilne) – z Urzędu Stanu Cywilnego wybrać potrzebne zaświadczenia – ważne 6 miesięcy!

4. Spisać protokół przedmałżeński – najlepiej ok. 3 miesięcy przed ślubem.
Potrzebne dokumenty:

- dowody osobiste,

          - aktualna Metryka Chrztu (nie starsza niż 3 miesiące),

- świadectwo Bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w metryce chrztu) wybieramy z parafi gdzie miało miejsce przyjęcie Sakramentu Bierzmowania,

- zaświadczenie z Katechez przedmałżeńskich i Poradni małżeńskiej,

ŚWIADECTWO KATECHIZACJI SZKOLNEJ (z ostatniej klasy szkoły średniej z oceną z religii)

- Zaświadczenia z USCważne 6 miesięcy!

          - jeśli narzeczeni nie są z tej parafii – zgoda ks. Proboszcza jednej ze stron na zawarcie małżeństwa poza własną parafią;

          - SYTUACJE SZCZEGÓLNE:

A. Akt zgonu pierwszego małżonka,

B. Akt zawarcia lub rozwodu związku cywilnego,

C. Wyrok nieważności poprzedniego małżeństwa.

5. Uzgodnić z s. Zakrystianką i s. Organistką wygląd uroczystości (ślub nie jest przedstawieniem, czy koncertem, dlatego należy postępować według zasad obowiązujących w Liturgii Mszy Świętej!)

6. Przystąpić 2 razy do spowiedzi przedślubnej (jeśli jest przeszkoda do rozgrzeszenia, to 1 raz przed dniem ślubu).

O WSZELKICH ZMIANACH (TERMIN, ODWOŁANIE) NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KANCELARIE PARAFIALNĄ!!!

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Każdy mężczyzna ochrzczony odczuwający powołanie powinien zgłosić się do proboszcza parafii. Więcej informacji o przygotowaniu do sakramentu kapłaństwa na stronie: www.wsd.sandomierz.opoka.org.pl

POGRZEB

1. W Zakładzie Pogrzebowym należy ustalić dzień i godzinę pogrzebu – gdyby parafie same wyznaczały sobie dni i godziny pogrzebów mogłoby dojść do nakładania się terminów na siebie.

2. Następnie należy udać się do kancelarii parafialnej, gdzie należy przedstawić:

- ustalony w Zakładzie Pogrzebowym termin pogrzebu;

- Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;

- Zaświadczenie dla administracji cmentarza – jeśli grób jest na cmentarzu parafialnym przy
ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim;

- zgoda na pogrzeb poza parafią – jeśli Zmarły/a jest spoza parafii świętego Michała Archanioła.

3. Poinformować o pogrzebie S. Zakrystiankę, S. Organistkę.

4. Zorganizować transport księdza i organisty – 15 minut przed pogrzebem przy plebanii od strony ul. Słowackiego.

Jeśli pogrzeb ma być na cmentarzu parafialnym przy ulicy denkowskiej: Należy skontaktować się z Grabarzem.

 


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1632844

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.