Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Andrzejowie

Andrzejów to wioska położona wśród lasów janowskich; wioska malutka, ale mieszkają w niej ludzie wielkiej wiary, którzy zapragnęli oddać się Sercu Jezusowemu przez intronizację. Mieszkańcy starsi i młodsi zawierzyli siebie, stanowiska pracy, do których przeznaczył ich Pan Bóg, służbę społeczeństwu ˗ wszystko to ofiarowano Chrystusowi Królowi, oddając się pod słodkie panowanie Jego Najświętszego Serca. Z diecezji przybyło na uroczystość kilkanaście wspólnot intronizacyjnych, w tym nasza wraz z ks. Mariuszem Wasilem pochodzącym właśnie z Andrzejowa.

            Uroczysta Msza Święta odbyła się w środę 20 września 2017 roku, w ostatni dzień rekolekcji przeprowadzonych przez redemptorystę o. Andrzeja Zająca, który w kazaniu nauczał, że porzucenie grzechów i zwracanie się do Boga jest potrzebne, by można było wyprosić nawrócenie dla innych. Po kazaniu trzynaście delegacji różnych warstw społecznych i zawodowych w obecności wielu przybyłych kapłanów oraz diecezjalnej animatorki p. Ewy Rokoszewskiej  złożyło uroczyste przyrzeczenia na ręce diecezjalnego duszpasterza wspólnot intronizacyjnych, ks. Stanisława Olszówki. Jako pierwszy złożył swe przyrzeczenie proboszcz parafii ks. Wacław Hapak, wielki promotor dzieła Intronizacji i troskliwy opiekun wspólnoty intronizacyjnej, która od dwóch lat cotygodniowo spotyka się w niedzielę na adoracjach wynagradzających Najświętszemu Sercu.

            Na zakończenie proboszcz parafii podziękował wszystkim obecnym kapłanom i wiernym oraz gościom za uczestnictwo w tym publicznym akcie wiary. Po religijnej części  uroczystości zaproszeni goście mogli spotkać się w tamtejszej remizie strażackiej, gdzie w serdecznej atmosferze, tak księża, jak i wszystkie delegacje, mogły spróbować przygotowanych lokalnych specjałów. Trzeba przyznać, że staropolska gościnność ma w Andrzejowie wybrane miejsce. Z radością wspominamy to doniosłe wydarzenie i cieszymy się z rozwoju dzieła Intronizacji Serca Pana Jezusa w diecezji sandomierskiej.

                                                                                                        Małgorzata Karczewska

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziłowicach

W kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zdziłowicach (dekanat Modliborzyce) miała miejsce parafialna Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa poprzedzona rekolekcjami, które głosił redemptorysta o. Marian Sojka.

8 marca główna uroczystość zgromadziła wiernych oraz 17 delegacji wszystkich profesji i stanów, aby wraz z proboszczem ks. Stanisławem Turkiem uznać Pana Jezusa Chrystusa swoim Królem i Panem. Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowało ośmiu kapłanów, asystował ks. diakon Bartłomiej Wilk. W uroczystości brały także udział: krajowa animatorka Wspólnot dla Intronizacji NSPJ Ewa Nosiadek, diecezjalna animatorka Ewa Rokoszewska, diecezjalny duszpasterz wspólnot intronizacyjnych ks. Stanisław Olszówka, przedstawiciele wspólnot z Ostrowca Świętokrzyskiego z parafii św. Michała Archanioła i z parafii św. Jadwigi Królowej, a także z różnych zakątków diecezji. 

Każda taka uroczystość jest powodem do radości i okazją do spotkania się, by wspólnie przeżywać tak ważne wydarzenia i nawzajem umacniać się duchowo. Intronizacja parafialna to początek drogi do dalszej pracy nad sobą. W chwilach  trudnych decyzji powinniśmy w duszy pytać: „Co byś Jezu zrobił na moim miejscu?” W radości czy sukcesach  również powinniśmy umieć wyrażać wdzięczność Bogu, mówiąc z serca to zawołanie: Króluj nam, Chryste!

A. Pludrak

Uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Staszowie

30. czerwca 2015 roku nasza Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wzięła udział w uroczystym wydarzeniu, jakim była Intronizacja NSPJ dla całego miasta Staszowa. Do tej Intronizacji parafie w Staszowie przygotowywały się poprzez rekolekcje prowadzone przez ojców redemptorystów. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium św. Jana Pawła II, które stanowi dziękczynne wotum za ocalenie życia Papieża z zamachu. Akt intronizacyjny w obecności ks. bpa Edwarda Frankowskiego składało 20 trzyosobowych delegacji. Jako pierwsza była delegacja kapłanów - ks. Proboszczów parafii św. Bartłomieja i św. Barbary w Staszowie, a następnie władze miasta Staszowa i delegacje wszystkich zawodów i grup społecznych. Po każdym akcie wspólny brzmiał głos - Króluj nam Chryste!
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II niech Chrystus króluje w sercach i życiu społecznym Staszowa.


Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym mieście

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kolegiacie - Ostrowiec silny Chrystusem

W środę, 28. października 2015 roku w ostrowieckiej Kolegiacie odbyła się uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa parafii św. Michała Archanioła i św. Jadwigi Królowej. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Edward Frankowski, z udziałem proboszczów Intronizowanych parafii ks. dziekana Jana Sarwy i ks. Marka Rusaka oraz wikariuszy innych parafii, animatorkami: krajową Ewą Nosiadek i diecezjalną Ewą Rokoszewską, a także przedstawicieli kilkunastu Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa m. in ze Staszowa, Sandomierza, Tarnobrzega i Warszawy.

Jak mówiła podczas rekolekcji Ewa Nosiadek Intronizacja to nasza odpowiedź na miłość Jezusa, który dla nas zstąpił z Nieba, przyjął nasze ciało, nasze życie, emocje i tak nas ogromnie pokochał, że umarł na krzyżu, ale i Zmartwychwstał i pozbył się ciała, aby zamieszkać między nami.

-Intronizacja przypomina nam na czyją chwałę żyjemy i że Pan Bóg podczas naszego życia daje nam  różne okazje po to, aby przyznać się do Niego. Powiedział :” Królestwo Boże jest w was”, więc jeśli będziemy pełnić wolę Bożą, to Królestwo Boże znajdzie się w każdym sercu. Chrystus przychodzi do nas cały czas pod postacią komunii, aby dać nam pokój, miłość, radość. Cały czas czeka na nas w tabernaculum. Wystarczy powiedzieć: „Chryste, tęsknimy za Twoją miłością, pokojem, radością – mówiła Ewa Nosiadek.

W homilii o. Andrzej Zając podkreślił znaczenie zobowiązań wynikających z Aktów Intronizacyjnych.

-To wielkie świadectwo, z którego wynikają zobowiązania poprzez dobre życie, odrzucenie grzechu, kierowanie się Twoim Jezu prawem miłości. Bycie otwartymi na Twoje dary, na głos Boży, na cudowne znaki w życiu. Przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystus staje się naszym Królem, naszym Przyjacielem, Powiernikiem, Doradcą, któremu powierzamy nasze radości i bóle. Poświęcenie takie domaga się życia według Ewangelii. Poświęcenie Sercu Jezusowi poprzez Intronizację jest dla nas także wielkim wyzwaniem do włączenia się w życie Kościoła. Dlatego módlmy się, abyśmy mieli siłę do darowania świadectw. Stąd ważne jest częste korzystanie z Sakramentów świętych, a zwłaszcza z komunii świętej wynagradzającej i częstej spowiedzi świętej – mówił o. Andrzej Zając

Po homilii członkowie dwudziestu delegacji, składających się z: parlamentarzystów –Jarosława Rusieckiego i Andrzeja Kryja, przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu ostrowieckiego ze starostą Zbigniewem Dudą i wiceprezydent Marzeną Dębniak , przedstawicieli ostrowieckich urzędów, instytucji, handlowców, rzemieślników, sądownictwa,  oświaty, kultury, mediów, organizacji i wspólnot parafialnych,  uroczyście odczytali przed ks. biskupem Edwardem Frankowskim Akty Intronizacyjne oraz złożyli podpisy. Delegacje złożyły także białe i czerwone róże pod obrazem Chrystusa Króla. Podczas uroczystości zostały również poświęcone  przyniesione przez mieszkańców wizerunki Chrystusa Króla.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował ostrowiecki Chór Nauczycielski „Coro Cantorum” pod dyrekcją Ewy Goworowskiej.  Tego dnia rozpoczęła się też peregrynacja obrazu Chrystusa Króla w ostrowieckich rodzinach.  Jak powiedział, udzielając błogosławieństwa, ks. biskup Edward Frankowski: „Ostrowiec jest silny Chrystusem, Jego miłością, pokojem i radością. Nie ma czego się bać, gdy z nami jest Chrystus”.

A. Mroczek

Jubileusz 70 - lecia ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa w kolegiacie św. Michała Archanioła

W niedzielę 28. czerwca 2015 roku w naszej kolegiacie uczciliśmy 70. rocznicę powstania ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, który znajduje się w nawie bocznej naszego kościoła. Modliliśmy się za dusze wszystkich ofiarodawców i wykonawców tego pięknego dzieła, przedstawiającego Chrystusa Króla z otwartym Sercem, błogosławiącego tulącym się do jego stóp dzieciom.Mszę Świętą w tej intencji odprawił ks. Stanisław Olszówka, diecezjalny duszpasterz Wspólnot dla Intronizacji NSPJ oraz nasz duchowy opiekun ks.Tomasz Flis. W kazaniu ks. Stanisław Olszówka podkreślił, że w tym roku mija 250 lat od ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ukazał również, że kult Najświętszego Serca najpełniej wyraża się w dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponieważ Miłość Boża oczekuje od nas całkowitego odwrócenia się od grzechu, by umieścić Boga na pierwszym miejscu (tronie) w swoim życiu. Po Mszy świętej było wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa wraz z aktem zawierzenia Najświętszemu Sercu. Na zakończenie wszyscy mogli ucałować relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque. Naszą parafialną uroczystość ubogaciła swoim śpiewem Diakonia z parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niech się wypełnia wola naszych poprzedników z przed siedemdziesięciu lat: Im bardziej trudne czasy, tym więcej należy uciekać się pod opiekę Zbawiciela. Artysta mistrzowsko zawarł w tym niezwykłym ołtarzu dramat przebytych lat wojny i ukazał, gdzie znękana ludzkość ma szukać ratunku. Chciejmy i my uznać tę prawdę, że dla grzesznej ludzkości ratunek jest tylko w miłosiernym Sercu Chrystusa Króla, zawsze otwartym dla swych wiernych i nawracających się dzieci. Za Najświętszą Maryją Panną uczmy się od Serca Jezusowego tej dobroci i miłości, której tak potrzeba nam w naszych rodzinach, w pracy, w szkole i w sąsiedztwie.Naszym drogim kapłanom i wszystkim uczestnikom tego jubileuszowego dziękczynienia składamy serdeczne Bóg zapłać.


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1488486

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.