Strona główna

Parafia św. Michała Archanioła - Ostrowiec Św

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Czym jest Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa?

            Intronizacja jest decyzją, aktem woli, wyborem dokonanym w sercu, w rodzinie i wszystkich wymiarach życia społecznego. To uznanie Jezusa Chrystusa, tym Kim jest. Jest wyznaniem wiary. Gdy mówię: Intronizacja, myślę: Ty! Ty, jesteś Królem, Panem, Bogiem.
Poświęcenie się Bożemu Sercu jest przyjęciem stylu życia zgodnie z wyznaną wiarą. Gdy mówię: Poświęcenie, myślę: ja! Podobnie, jak mówił Jezus: A Ja za nich w ofierze poświęcam samego siebie. /J 17, 19/ Poświęcenie się Bożemu Sercu oznacza Jego królowanie.

            Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów, Jezusa, mojego Odkupiciela, Odwiecznego Syna Bożego rozpoznaję po tym, co i dlaczego dla mnie uczynił jako Bóg – Człowiek. Jako odwieczny Syn Boży napawa mnie świętym lękiem /misterium tremendum/. Jako Bóg – Człowiek fascynuje mnie swoją miłością do Ojca i do ludzi. Rozpoznaję Go jako Króla miłości, przez Jego Serce /misterium fascinosum/. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. /J 12, 32/ Daję się Mu pociągnąć ku sobie. Uznaję Go swoim Królem. Przyjmuję Jego sposób życia – poświęcam się Jego Sercu. Przez to On króluje w moim życiu. Kult Bożego Serca i Chrystusa Króla, wzajemnie się dopełniają. Znajduje to odbicie w wielu Dokumentach Kościoła. Kult Chrystusa Króla bez kultu Jego Serca, narażony jest na nadużycia, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Kult Bożego Serca bez odniesienia do Jego Boskiego królowania, narażony będzie na subiektywizm i zubożenie o wymiar społeczny.

            Intronizacja osobista dokonuje się na modlitwie ukierunkowanej na Jezusa, na Jego Miłość. Rozpowszechnionym tekstem Aktu Intronizacji osobistej jest modlitwa: Odpowiadając na Twoją Miłość, wyznaję: Jezu, jesteś Królem. Jezu, jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem.

            Intronizacja w rodzinie – nie jest nabożeństwem wspólnotowym w kościele. Po uprzednim przygotowaniu dokonuje się w rodzinie, w domu. W czasie rekolekcji, przygotowujący do Intronizacji udostępniają odpowiednie teksty i materiały.

            Intronizacja w wymiarze społecznym – to Akt Kościoła z udziałem władz świeckich, które zaproszone na uroczystość kościelną dają świadectwo swojej wiary w Jezusa, wyrażają gotowość życia według Bożych przykazań i Ewangelii, oraz kształtowania życia społecznego jako cywilizacji Miłości. Władza świecka uznając autonomię Kościoła nie dokonuje aktów religijnych w instytucjach państwowych, lecz w łączności z władzą Kościoła katolickiego i pod jej przewodnictwem.

Źródła: Na podstawie „ABC dla tych co na ambonie i pod amboną”  oraz innych  materiałów dotyczących Intronizacji NSPJ – O. Jan Mikrut CSsR wieloletni opiekun duchowy Wspólnot.


    

nowe ogloszenia


Odsłon artykułów:
1488459

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.