Strona główna
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ostatnie artykuły:

III Niedziela Wielkiego Postu /A/

Wj 17, 3 – 7; Rz 5, 1 – 2. 5 – 8; J 4, 5 – 42

Pan Jezus wzywa nas w Wielkim Poście do odnowy życia chrześcijańskiego i refleksji nad obowiązkami wynikającymi z naszego powołania i zawodu. W drodze nawrócenia i przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego Jezus Chrystus poleca nam modlitwę, pokutę i jałmużnę. Słowo Boże, które słyszymy podczas dzisiejszej Mszy Świętej, i przyjęcie Komunii Świętej pomagają nam postawić Pana Boga w centrum naszego myślenia i działania. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko, co czynimy, naznaczone jest harmonią i poczuciem sensu.

            W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia Pan Bóg mówi do Ludu Bożego: Nie obawiajcie się trudów pielgrzymowania do Ziemi Obiecanej, bo Ja sam będą waszą Skałą i Źródłem wody. Pan Bóg przychodzi z pomocą ludowi izraelskiemu wędrującemu z niewoli egipskiej. Wyzwoleni potomkowie Abrahama znaleźli się na pustyni. Tu grozi im śmierć z braku wody. Buntują się przeciw Mojżeszowi i oskarżają go: Czemu wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby wydać nas na śmierć z pragnienia? Mojżesz wstawia się do Pana Boga za ludem i prosi o wodę do picia. Pan Bóg mówi: „Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz laską w skałę, a wypłynie woda i lud zaspokoi swe pragnienie”. Lud uspokaja się, gdy Mojżesz uderza laską w skałę, z której następnie wypływa woda. Przez ten cud Bóg mówi do nas, że w drodze do nieba to On będzie opoką naszego zbawienia i źródłem wody żywej.   W podobnej sytuacji i my jesteśmy w pielgrzymowaniu do Ojczyzny Niebieskiej. Jesteśmy ochrzczeni i należymy do Kościoła Chrystusowego pielgrzymującego do domu Ojca.

            W drugim czytaniu z Listu do Rzymian św. Paweł pisze do mieszkańców Rzymu i także do nas: Na chrzcie świętym dostąpiliśmy usprawiedliwienia przez wiarę, to znaczy jesteśmy wyrwani z niewoli grzechu i śmierci. Zostaliśmy obdarowani wiarą, łaską, pokojem, nadzieją chwały Bożej, a miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

            W trzecią niedzielę Wielkiego Postu słyszymy w Ewangelii rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką. Jezus mówi do kobiety z Samarii o wodzie żywej: »O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej«. Skałą i Źródłem wody żywej jest Jezus Chrystus, dlatego nie powinniśmy obawiać się trudów naszego pielgrzymowania do domu Ojca. Podczas śmierci na krzyżu włócznia żołnierza otworzyła bok Jezusa Chrystusa i wypłynęła Krew i Woda. Zostało otwarte wieczne źródło wody żywej.

            Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny Kowalskiej: „Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię… dla nich przelałem krew, niech się nie lękają do mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia” (Dz. 1275).

            „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie”.

Opracowała: s. Teresa Opydo


    Odsłon artykułów:
971086

Odwiedza nas 1091 gości oraz 0 użytkowników.